היקף ההון השחור של ישראלים בארץ ובחו”ל נאמד ב-25 מיליארד שקלים

השארת תגובה