פורסם צו הבלו על הדלק (הוראת שעה) – ביודיזל

עדכון לקוחות:

 

בחמישי ביולי 2015 פורסם צו הבלו על דלק (הטלת בלו) (הוראת שעה), התשע”ה-2015.

כפי שעולה מדברי ההסבר לצו – מטרת הוראת השעה הינה לעודד בישראל איסוף של שמנים ושומן בקר אשר ישמש להפקת ביודיזל, ועל ידי כך להעניק הטבה לאותם עסקים יזמים ומפעלים אשר עוסקים כיום בנושא זה.

למעשה, הצו קובע שיעור בלו מופחת לביודיזל, כאשר שיעור הבלו יעלה במשך השנים באופן הדרגתי עד לחודש ספטמבר 2019.

למידע נוסף ופרטים נוספים צרו איתנו קשר.

דברי הסבר לצו כפי שפורסמו:

על ייצור ביודיזל מוטל כיום בלו בגובה של 2,890.15 ש”ח  לאלף לליטר.

צו הבלו על דלק (הטלת בלו), התשס”ד-2004 מכיל הוראת שעה שנקבעה בהמלצת ועדת הכספים של הכנסת, לפיה עד סוף שנת 2011, על ביודיזל המופק משמן צמחי משומש או משומן בקר הנאספים בישראל, יחול בלו מופחת (בגובה של 28.68 ₪ לאלף ליטר, בדומה למס המוטל על שמן מינראלי ממוחזר). מטרת הוראת השעה הינה לעודד את איסוף השמנים ושומן הבקר בישראל למטרת הפקת הביודיזל ולהעניק “הגנת ינוקא” למפעלים שהוקמו לצורך זה. הוראת השעה הוארכה מספר פעמים לבקשת המשרד להגנת הסביבה. ההארכה האחרונה, אשר נקבעה בצו הבלו על דלק (הטלת בלו) (הוראת שעה) (תיקון), התשע”ד-2013, האריכה את הוראת השעה עד ליום 01.02.15. הוראת שעה זו הוארכה עד ליום 30.06.15 בשל העובדה כי היא פגה בתקופת הבחירות לכנסת, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת.

בבדיקה של המשרד להגנת הסביבה, נמצא כי התועלת הסביבתית בחיסכון בפליטות של ביודיזל המיוצר משמן משומש שנאסף בישראל ישירות ממסעדות ובתי מלון מוערכת ב- 340 ₪ לטון ואילו התועלת בייצור ביודיזל משמן משומש, שנאסף מהביוב וממטמנות, מוערכת ב- 1,300 ₪ לטון. (נכון להיום לא קיים ייצור ביודיזל משומן בקר).  בשקלול התועלות הסביבתיות מייצור הביודיזל משני המקורות המתוארים, התועלת הסביבתית של ייצור הביודיזל מוערכת ב-1,454.29 ₪ לאלף ליטר. בשל כך הוחלט בצו זה להפחית את הבלו על ביודיזל ב- 1,454.29 ₪, דהיינו במקום 2,890.15 ₪ לאלף ליטר, הבלו יהיה 1,435.86 ₪ לאלף ליטר.

על מנת לא להעלות את הבלו על הביודיזל המופק משמן משומש או משומן בקר שנאספו בישראל  בבת אחת הוחלט, כי צו זה יהיה הוראת שעה לחמש שנים בו יישאר בגובה של 28.68 ₪ לאלף ליטר למשך שנתיים, ולאחר מכן יועלה בשלושה שלבים, ורק בחודש ספטמבר 2019 יהיה הבלו בגובה של 1,435.86  ₪ לאלף ליטר.

בתום הוראת השעה, במידה ויהיו עדכונים לגבי גובה התועלות החיצוניות, ייבחן שוב גובה הבלו בהתאם.

תוספת הכנסות בהינתן כמויות הייצור של שנת 2014, בשלב הסופי מוערכת ב- 2.2 מיליון ₪ לשנה.

ראו מידע אודות: ייעוץ מס הכנסה | יועץ אסטרטגי

גלילה לראש העמוד
כלכליסט

בתחושת שליחות ובגאווה גדולה

עם מינויו של דורון ארבלי ליו"ר חברת החשמל לצד עבודתו בחברת ארבלי רגולציה ופתרונות מס ופעילותו למען לקוחותיה:

חשוב לציין כי פעילות ארבלי רגולציה ופתרונות מס ממשיכה כסדרה.
לטובת לקוחותינו